מילים ואקורדים

גשם יורד

מילים ולחן: דורון טלמון
האזנה בחינם / רכישה

גשם יורד על החול הקר

איכשהו זה מוכר לי

אותו המעיל שכבר לא נסגר

גם הוויכוח לא זר לי

שוב מטיחים אחד בשני את אשמת האחר

גשם יורד בטיפות קטנות

את העור מנקר

הסוסים משתוללים,

ואנחנו כמו זרים

הברקים מסביבנו מכים,

ואנחנו מחכים

שיתבהר.

גשם יורד ומציף הכל

אין לי דרך למנוע

כל הבטחה שהייתה אתמול

מנסה לא לשקוע

שוב משחיזים אחד בשני סכינים של לשון

אני לא רוצה להכאיב לך

בוא נלך כבר לישון

הסוסים משתוללים,

ואנחנו כמו זרים

הברקים מסביבנו מכים,

ואנחנו מחכים

הסוסים משתוללים,

ואנחנו כמו זרים

הברקים מסביבנו מכים,

ואנחנו מחכים

שיתבהר.